Komunikat NRA nt. monitorowania spotkań adwokatów z osadzonymi klientami

Poniżej publikujemy komunikat Naczelnej Rady Adwokackiej nt. konieczności zwracania uwagi przez adwokatów na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów.

Komunikat Naczelnej Rady Adwokackiej

W trakcie wizytacji jednostek penitencjarnych prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem, że widzenia osadzonych z ich adwokatami odbywają się często w pomieszczeniach wyposażonych w system monitoringu wizyjnego.

W związku z tą informacją Naczelna Rada Adwokacka pragnie zwrócić uwagę, że widzenia odbywane w takich warunkach mogą prowadzić do naruszania tajemnicy adwokackiej i godzić w prawo do obrony, w prawo do swobodnego kontaktu z obrońcą oraz w prawo do rzetelnego procesu.

Naczelna Rada Adwokacka podzielając niepokój wynikający z ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich, przypomina adwokatom o konieczności zwracania uwagi i ewentualnie reagowania na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów. Stanowiłoby to bowiem naruszenie m. in przepisów art. 8 § 3, art. 73a § 4 oraz art. 215 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, z których wynika prawo tymczasowo aresztowanych i osadzonych do porozumiewania się ze swoimi adwokatami bez obecności osób trzecich oraz bez kontroli za pomocą urządzeń technicznych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski