Cotygodniowy komunikat Prezydium NRA

Poniżej publikujemy komunikat Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Szanowni Państwo Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich,
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – adwokaci i aplikanci adwokaccy,

Kolejne, cotygodniowe, posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 21 kwietnia 2020 roku, a jednym z jego ważnych tematów była sprawa opłat za prowadzone w Izbach szkolenie aplikantów, sprawa związana z zatrudnianiem aplikantów przez kancelarie adwokackie, jak również organizacja szkolenia w Izbach i koszty z tym związane.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zdecydowało, że projekty stanowisk dotyczących tych tematów zostaną poddane dyskusji i głosowaniu w czasie posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się 4 maja 2020 roku w formie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omawiało również współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości przy przywracaniu pracy sądów i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje, aby po 15 maja br. następowało stopniowe „odmrażanie” działalności sądów. Pracujemy obecnie nad propozycjami rozwiązań, które zostaną przedłożone Ministerstwu a wiążą się z już wcześniej zgłaszanymi przez Prezydium NRA postulatami dotyczącymi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Prezydium jako priorytet w tych rozwiązaniach traktuje z jednej strony zachowanie względów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników postępowań sądowych, a z drugiej strony konieczność jak najszerszego powrotu do stanu sprzed epidemii, tak aby zachowane były prawa obywateli do sądu. Ważne jest także, aby nie powstawały nadmierne zaległości w pracy sądów. Także te zagadnienia zostaną przedstawione na majowym posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium NRA opracowało również – do decyzji całej NRA – projekty rozwiązań na czas kryzysu związanego z epidemią COVID-19, które umożliwią udzielenie pomocy zarówno Izbom Adwokackim, jak również adwokatom i aplikantom adwokackim.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Adwokat Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski