Prezes NRA podczas prac sejmowej Komisji interweniuje ws prawa do obrony aresztowanego

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, 2  czerwca wziął udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w Sejmie, podczas którego rozpatrywane były poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Znajdują się tam zapisy ograniczające prawo do obrony podczas posiedzeń aresztowych.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zabrał głos, podkreślając, że zapis o prowadzeniu online posiedzeń aresztowych, przewidujący jedynie ogłoszenie postanowienia aresztowego, bez jego doręczenia, narusza art. 41 ust. 3 Konstytucji, który nakazuje doręczenie takiego postanowienia aresztowanemu.

Adw. Trela odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi prokuratora Tomasza Szafrańskiego, który mówił, że w 1997 roku, kiedy powstała Konstytucja, nie było wideokonferencji i dlatego w art. 41 ust. 3 jest zapis o doręczaniu. Prezes NRA zaznaczył, że choć w 1997 roku nie było wideokonferencji, to odbywały się  rozprawy, podczas których można było ustnie ogłosić decyzję o tymczasowym aresztowaniu, a jednak Konstytucja mówi wyraźnie o doręczeniu decyzji, ponieważ doręczenie ma istotny walor dotarcia informacji do tymczasowo aresztowanego wraz z uzasadnieniem.

Adw. Jacek Trela podkreślił, że prawo do obrony zapisane w Konstytucji oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego, nakazuje skuteczne zapewnienie udziału obrońcy oskarżonego w posiedzeniu aresztowym.

Prezes NRA ocenił proponowane w projekcie Tarczy 4.0 rozwiązanie jako złe, również dlatego, że daje sądowi możliwość zabronienia telefonicznego kontaktu aresztowanego z obrońcą. Takie naruszenie praw obywatelskich może skutkować poważnymi konsekwencjami na arenie międzynarodowej.

Zwrócił też uwagę, że te przepisy nie są wyłącznie ograniczone do czasu epidemii, gdyby zostały wprowadzone, zostałyby w wymiarze sprawiedliwości na stałe. Dlatego, gdyby miały być wprowadzone, to tylko na czas epidemii.

Posiedzenie Komisji zostało przerwane i odłożone na dzień następny.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski