Prezydium NRA upamiętniło adw. Andrzeja Bąkowskiego

- Adw. Andrzej Bąkowski dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej - uchwałę tej treści przyjęło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 1 września br.

Prezydium NRA w ten sposób oddało hołd zmarłemu 30 sierpnia mec. Andrzejowi Bąkowskiemu. 

Mecenas aktywność samorządową rozpoczął w 1956 r. Został wówczas zastępcą rzecznika dyscyplinarnego w warszawskiej radzie adwokackiej. Tę samą funkcję pełnił w latach 1970-1973 r. przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.  W 1982 r. został członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W 1989 r. został powołany na rzecznika dyscyplinarnego NRA. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W latach 1995-1998 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1998 r. powrócił do WSD, gdzie wydawał orzeczenia do 2010 r. W tym czasie, w latach 2001-2007 był wiceprezesem WSD. Był członkiem licznych komisji, w tym wielokrotnie zasiadał w komisji etyki przy NRA. Przez wiele lat wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem Prezydium NRA jako konsultant Prezydium. Od 2015 r. był członkiem redakcji „Palestry”.

Dwukrotnie był sędzią Trybunału Stanu: w latach 1991 – 1993 oraz w 1997 – 2001.

W latach 70. i 80. był obrońcą w procesach o zabarwieniu politycznym. W czasie stanu wojennego był obrońcą w procesie Radia „Solidarność” oraz procesie Komitetu Obrony Robotników. Między innymi za tę aktywność został w 2009 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Środowisko adwokackie uhonorowało mec. Bąkowskiego w 1999 r. odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, zaś w 2010 r. „Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym”.  

Adwokatura Polska żegna dobrego i szlachetnego Człowieka. Adwokata, który cieszył się wielkim autorytetem w całym środowisku prawniczym.

Pogrzeb Pana Mecenasa odbędzie się 7 września, o godz. 14.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej, przy ul. Piotra Skargi 2.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry