Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

15 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA omówiło kwestię uregulowania zasad przetargowych, zatrudniania i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Projekt regulaminu przygotuje adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia plenarnego NRA na dzień 8 maja 2021 r. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przekazał informacje na temat działań związanych z grupowym szczepieniem dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

Adw. Bartosz Grohman omówił dokument opracowany przez Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland – Kodeks Dobrych Praktyk.

Sekretarz NRA przedstawił również informacje dotyczące spraw zagranicznych. Zreferował m.in. spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej (czytaj więcej).

Prezydium NRA omówiło temat warunków lokalowych biura NRA, RDA, WSD i WKR. Prezydium upoważniło adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA oraz p. Łukasza Tkacza, dyrektora biura NRA do przygotowania propozycji związanych z organizacją pracy w lokalach należących do NRA.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, omówiła sprawę zakupu kas fiskalnych przez adwokatów. Wiceprezes NRA poinformowała, że w wielu izbach podjęto już kroki w temacie rekomendacji firm zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem kas fiskalnych. Prezydium NRA podjęło decyzję, aby to okręgowe rady adwokackie koordynowały temat.

Adw. Agnieszka Zemke-Górecka jako prezes Centrum Mediacji zaproponowała skład Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji. Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie.

Prezydium NRA powołało na przewodniczącego komisji doskonalenia zawodowego adw. Grzegorza Kopcia. Przewodniczącą Komisja ds. Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu została adw. dr Małgorzata Kożuch.

Prezydium NRA powołało także komisję ds. równego traktowania, której przewodniczącą została adw. Katarzyna Golusińska, zespół ds. kobiet, którego przewodniczącą została adw. Monika Sokołowska, zespół ds. opracowania zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, na przewodniczącego powołano adw. Przemysława Stęchłego. Ponadto powołano koordynatora ds. informatyzacji, którym został adw. Michał Szpakowski oraz stałego przedstawiciela NRA przy International Bar Association (IBA) - adw. Tomasza Wardyńskiego.

Prezydium NRA powołało składy Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki. Powołano także skład Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Na wniosek adw. Natalii Klimy-Piotrowskiej, przewodniczącej Komisji Praw Człowieka, Prezydium NRA powołało adw. Annę Mazurczak na koordynatorkę projektu Info-Point HELP ‘28. Jest to projekt dotyczący działalności szkoleniowej dla adwokatów we współpracy z Radą Europy.

Prezydium NRA omówiło kształt dalszego funkcjonowania redakcji pisma „Młoda Palestra”.

Prezydium NRA omówiło sprawę nakładania kar na adwokatów w związku z odmową składania zeznań, wynikającą z ochrony tajemnicy adwokackiej. Temat ten będzie przedmiotem dalszych działań Prezydium NRA.

Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawy finansowe.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe przedstawione przez adw. Jarosława Szczepaniaka.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę w sprawie zgłoszenia w trybie art. 90 § 1 kodeksu postępowania karnego udziału Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu sądowym przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zezwolenie na przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi.

Prezydium NRA przyjęło również uchwałę, w której złożyło podziękowania i wyraziło najwyższe uznanie dla Pana Prof. Adama Bodnara za Jego postawę, pracę oraz zaangażowanie w ochronę praw i wolności obywatelskich w Polsce w okresie sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry