Wspomnienie adwokatów zmarłych w ostatnim roku

1 listopada przypada Dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku jest to czas wspominania adwokatów, którzy odeszli w ostatnim czasie.


Adw. Marek Przeciechowski, zmarł 11 grudnia 2020 r. 

Wieloletni sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Po aplikacji prokuratorskiej i adwokackiej u patrona adw. Mariana Rejniewicza wpisany na listę Izby Adwokackiej w Lublinie 20 czerwca 1978 r. Rozpoczynał pracę jako członek Zespołu Adwokackiego w Puławach, od 1986 praktykował w Zespole Adwokackim nr 5 w Lublinie, gdzie od 1992 r. prowadził indywidualną kancelarię.

Wybitny karnista. Podejmował się obrony w sprawach najcięższych zbrodni. Zawsze z precyzyjnym zestawem argumentów, doskonale prezentowanych. 

Wykładowca i wychowawca licznych pokoleń aplikantów adwokackich. Członek założyciel i pierwszy wiceprezes Adwokackiego Klubu Motocyklowego.

Miał 71 lat.

 

Adw. Piotr Wnuk, zmarł 26 grudnia 2020 r.

Dziekan ORA w Bydgoszczy w latach 1995-2001. 

Był wielokrotnym delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. Uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Był patronem wielu pokoleń adwokackich, przez lata prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Egzamin sędziowski zdał w 1976 r., a w 1977 r. został asesorem. Jesienią 1980 r. współorganizował NSZZ „Solidarność” przy sądach bydgoskich. Na listę adwokatów został wpisany w 1985 r. Od 1989 r. działał w samorządzie adwokackim. Pod jego okiem wyszkoliło się wielu aplikantów adwokackich. Angażował się wspólnie ze swoim przyjacielem mecenasem Romanem Latosem w organizowanie – dzisiaj już o randze ogólnopolskiej – spływu kajakowego Brdą. 

Miał 68 lat.

 

Adw. prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, zmarł 13 lutego 2021 r.

Wybitny specjalista w zakresie prawa rzymskiego, znawca kultury antycznej. Członek kolegium redakcyjnego „Palestry”.

Urodził się 23 października 1929 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1951), uczeń Edwarda Gintowta i Eduardo Volterry. Przez ponad 50 lat był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz (od 1998) Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, od 1969 - profesor. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Wiceprezes Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. 

Przez wiele lat czynny zawodowo adwokat. Autor licznych publikacji, w tym cenionej pracy „Obligationes ex variis causarum figuris” (1968), dotyczącej rzymskich klasyfikacji źródeł zobowiązań, „Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej” oraz opartej na publikacjach w "Palestrze" książki "Czy prawo rzymskie przestało istnieć".

Pan Profesor był również autorem wyboru łacińskich inskrypcji, figurujących na kolumnach Sądu Najwyższego przy Placu Krasińskich w Warszawie. 

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Miał 92 lata.

 

Adw. Elżbieta Agacka-Gajdowska, zmarła 7 maja 2021 r. 

Wieloletni sędzia sądu dyscyplinarnego w Izby Adwokackiej Łodzi. 

Była członkiem izby łódzkiej od 1966 roku. Pełniła funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego izby łódzkiej w latach 1989-2010. Była delegatem izby łódzkiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury od 1995 r. do 2013 r. 

W praktyce zawodowej zajmowała się sprawami karnymi, udzielała pomocy prawnej w czasie stanu wojennego. Odznaczona „Adwokaturą Zasłużonym” oraz „Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym”. 

Jej córką była adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA w latach 2007-2010, która zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

Miała 85 lat.

 

Adw. Bogusław Owsianik, zmarł 4 czerwca 2021 r.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy w latach 2007-2013.

Zasłużony członek samorządu izby bydgoskiej, zaangażowany w życie samorządu adwokackiego. Wpis na listę adwokatów w Bydgoszczy uzyskał w 1980 roku. W latach 1980–1992 pracował w Zespole Adwokackim nr 3 w Bydgoszczy, od 1992 roku w kancelarii indywidualnej. 

Kiedy był dziekanem, Bydgoska Izba Adwokacka po raz pierwszy zaczęła organizować środowiskowe konkursy krasomówcze, a coroczny Spływ Kajakowy Brdą im. adw. Romana Latosa uzyskał status ogólnopolskiego. Dzięki niemu powstał bydgoski Klub Adwokata, którego inauguracja miała miejsce podczas obchodów jubileuszu 60-lecia Izby. Inicjator wielu działań na rzecz środowiska adwokatów emerytów.

W 2014 roku powołany został w skład Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy NRA i na funkcję przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 1981, 1983, 2007, 2013 i 2016 roku.

Miał 70 lat.

 

Adw. Andrzej Reichelt, zmarł 27 czerwca 2021 r.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 2007-2013. 

Uczestniczył w historycznym, Nadzwyczajnym Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów w Poznaniu (3-4 stycznia 1981 r.).

W samorządzie izby poznańskiej pełnił funkcje: rzecznika dyscyplinarnego ORA w Poznaniu, wicedziekana ORA w latach 2001-2007, a następnie dziekana ORA dwóch kadencji 2007-2013.

Był delegatem na wszystkie Krajowe Zjazdy Adwokatury od 1982 r. aż po Zjazd w 2021 r.

Pełnił także funkcję członka Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczącego Komisji NRA ds. Prac Parlamentarnych.

Był inicjatorem budowy pomnika upamiętniającego adwokatów – obrońców Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2010 r.

Miał 67 lat.

 

Adw. Jacek Kondracki, zmarł 3 sierpnia 2021 r. 

Znakomity adwokat i patron wielu pokoleń aplikantów adwokackich. 

Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę adwokacką w Warszawie został wpisany w 1972 roku. 

Był znanym i cenionym karnistą. Występował w głośnych procesach, był m.in. obrońcą  polskiego oficera z kontyngentu w Afganistanie oskarżonego z innymi żołnierzami o zbrodnię wojenną zabójstwa cywilów w Nangar Khel. Reprezentował też redakcję „Wprost" w sprawie akcji ABW, która na zlecenie prokuratury żądała nagrań rozmów z afery taśmowej.

Był częstym gościem mediów, gdzie w jasny sposób wyjaśniał i komentował sprawy związane z prawem i wymiarem sprawiedliwości.  

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał samorząd adwokacki. Uhonorowany odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym.

Miał 78 lat.

 

Adw. dr Mirosław Wyciślak, zmarł 4 października 2021 r.  

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej w latach 2013-2020. Adwokat izby katowickiej. Wykładowca i patron aplikantów adwokackich, członek komisji egzaminacyjnych i konkursów krasomówczych 

Miał 67 lat.

 
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski