Prezydium NRA apeluje o powołanie delegacji badającej zbrodnie wojenne w Ukrainie

Prezydium NRA apeluje o powołanie niezależnej od instytucji rządowych delegacji przedstawicieli samorządów adwokatów i lekarzy z państw europejskich, w celu zabezpieczenia i utrwalenia dowodów zbrodni w Ukrainie.

Jest to reakcja na informacje o ofiarach cywilnych odnalezionych po wycofaniu się wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy, w tym w szczególności w okolicach miejscowości Bucza.     

Adwokaci tłumaczą, że zasadnym jest aby w badaniu i dokumentowaniu tych czynów, niezależnie od organów Policji i Prokuratury Ukrainy uczestniczyli także przedstawiciele niezależnych samorządów zawodowych adwokatów i lekarzy. Adwokaci nie wykluczają aby w skład delegacji wchodzili również adwokaci rosyjscy. 

czytaj uchwałę Prezydium NRA 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry