O nowych technologiach w czerwcowym numerze „Palestry”

Ukazał się czerwcowy numer „Palestry”.

A w nim m.in. rozmowa adw. Ewy Stawickiej, redaktor naczelnej „Palestry” z adw. Przemysławem Rosatim, prezesem NRA oraz dr. hab. Dariuszem Szostkiem, profesorem Uniwersytetu Śląskiego i dyrektorem Cyber Science na temat nowych technologii w pracy prawnika.

W numerze również artykuł adw. Ewy Stawickiej o genezie Planu Marshalla oraz glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 7 września 2018 dotycząca zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie.

Polecamy też analizę §22 pkt d Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu dotyczącego określenia „osoba najbliższa”, autorstwa adw. Dobrosławy Tomzik.  

Przejdź do wersji elektroniczną numeru

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry