Jest szansa na wyższe stawki za urzędówki

Senat przyjął 9 czerwca br. projekt nowelizacji, który zakłada urealnienie stawek dla adwokatów i radców prawnych z urzędu. Według projektu stawki za takie usługi mają być w praktyce nie niższe niż stawki dla pełnomocników z wyboru. Projekt jest senacką inicjatywą legislacyjną, teraz trafi do prac w Sejmie RP.

- Stawki za pracę adwokatów z urzędu nie były zmieniane w przewarzającej mierze od dwudziestu lat. W większości przypadków są one nieadekwatne do nakładu pracy. Od dawna samorząd adwokacki dokłada wszelkich starań o urealnienie stawek. Inicjatywa Senatu to krok w dobrą stronę, za którą w imieniu środowiska adwokackiego dziękuję. Liczę, że posłowie również wykażą się rozsądkiem i zagłosują za zmianą, która zmierza do tego, aby państwo poważnie traktowało sprawy obywateli, którzy są beneficjentami pomocy prawnej z urzędu – skomentował głosowanie w Senacie adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.   

Inicjatywa senacka jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2020 r. Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis ministerialnego rozporządzenia stanowiący, że opłatę będącą elementem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, które ponosi Skarb Państwa, ustala się w wysokości co najmniej połowy opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach rozporządzenia określających stawki maksymalne, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy. W uzasadnieniu senackiego projektu zaznaczono, że tamte postanowienia rozporządzenia „skutkowały gorszym traktowaniem adwokatów, podejmujących się prowadzenia określonych spraw z urzędu w zakresie należnego im wynagrodzenia, aniżeli adwokatów reprezentujących swoich klientów na podstawie zawartej z nimi umowy”.

Według proponowanej przez Senat nowelizacji minister sprawiedliwości w rozporządzeniu powinien określić wysokość opłat przysługujących adwokatom oraz radcom prawnym z urzędu na poziomie nie niższym niż wysokość stawek, jakie mogą być zasądzanie na rzecz pełnomocników, którzy podjęli się zastępstwa procesowego na podstawie umowy z klientem. Wysokość opłat miałaby być konsultowana z Naczelną Radą Adwokacką i Krajowa Radą Radców Prawnych.

Za projektem zmian w przepisach Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych głosowało 51 senatorów, przeciw było 43, a 2 wstrzymało się od głosu.

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry