Nowy prezes ELSA Poland


Nowym prezesem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland jest Michał Łachecki, który zastąpił ustępującego prezesa Krzysztofa Stępkowskiego. Zmiana nastąpiła 1 sierpnia br. 

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, który odpowiada za kontakty z ELSA, spotkał się 11 sierpnia z obydwoma prezesami, aby tradycyjnie podsumować współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z ELSĄ w roku 2015/2016 oraz omówić nowe zadania na rok 2016/2017.

ELSA Poland organizuje szereg akcji, którym Naczelna Rada Adwokacka patronuje. Są wśród nich sztandarowe projekty ELSA: Mistrzowie Mediacji, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy Dni Edukacji Prawniczej, Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny dla Studentów Prawa i Administracji „Adapciak”, wydawanie Magazynu Studenckiego „Index”.

W nadchodzącym roku podejmowane i rozwijane będą inicjatywy takie, jak Open Day, podczas której przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i poszczególnych izb adwokackich będą przedstawiać studentom możliwości zawodowe adwokata i drogi dojścia do zawodu. Planowany jest też projekt Legal Research Group, w ramach którego zostanie utworzona grupa, składająca się z 16 studentów z ośrodków akademickich w całej Polsce, a której celem będzie analiza oraz stworzenia i przedstawienie rozwiązań problemów, które napotyka legislatura w Polskim systemie prawnym.

Planowana jest też nowa akcja ELSA Run, promująca bieganie jako możliwość aktywności charytatywnej, a zarazem promującej prospołeczną działalność ELSA Poland we współpracy ze środowiskami prawniczymi.

Naczelna Rada Adwokacka ma status stałego Partnera Naukowego ELSA Poland i aktywnie ją wspiera w realizacji poszczególnych projektów. Celem NRA jest poszerzanie wiedzy studentów kierunków prawniczych o roli Adwokatury i jej zadaniach, poprzez promowanie wizerunku zawodu adwokata wśród studentów prawa zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski