NRA apeluje do posłów o zaniechanie prac nad nowelizacją ustawy o Policji

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała list do posłów na Sejm RP z apelem o to, by zaniechali prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. List został wysłany do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, marszałek Sejmu, do przewodniczących klubów i kół poselskich i parlamentarnych oraz do wszystkich posłanek i posłów. 

Senat RP podjął 24 lipca uchwałę o wystąpieniu do Sejmu RP z projektem nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Samorząd adwokacki ma do tego projektu zastrzeżenia.

Największe zastrzeżenia budzą propozycje, dotyczące funkcjonowania tajemnic zawodowych (m.in. notarialnej, adwokackiej, radcowskiej, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, detektywistycznej). Mimo że Trybunał Konstytucyjny uznał m.in. za niekonstytucyjny brak obowiązku niszczenia zebranych przy użyciu kontroli operacyjnej (np. podsłuchu) materiałów, zawierających tajemnice zawodowe, senacki projekt proponuje dalsze osłabienie gwarancji ochrony tych tajemnic.

Projekt w kształcie przekazanym Sejmowi RP przewiduje wprost, że przedstawiciele profesji, z których wykonywaniem wiąże się ochrona tajemnic, mogą być poddawani takim metodom inwigilacji, jak podsłuch czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych. To funkcjonariusz będzie też oceniał, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową. Projekt przewiduje, że to sąd z uwagi na dobro wymiaru sprawiedlkiwości będzie wyrażał zgodę na wykorzystanie tych danych. Niezadowolony z rozstrzygnięcia sądowego prokurator, będzie mógł je zaskarżyć, ale takiego uprawnienia nigdy nie będzie miał zainteresowany adwokat czy lekarz ani osoba, której tajemnica dotyczy. Nie zostaną oni nawet poinformowani o tym, że byli poddawani takim formom inwigilacji.

Takie rozwiązania nie dają się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawnego, albowiem czynią one tajemnice zawodowe fikcją. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, materiały zawierajace taką informację powinny być niezwłocznie, protokolarnie niszczone. Z tych też powodów NRA wnosi o zaniechanie prac sejmowych nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

(czytaj list do posłów i posłanek na Sejm RP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry