NRA apeluje do Premier o wstrzymanie prac nad ustawą o Policji

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do  premier Ewy Kopacz o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Prace prowadzić mają senackie Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza od 21 lipca.

Zdaniem NRA, projekt w aktualnej postaci godziłby w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez służby specjalne i policyjne  w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie tajemnicę obrończą, adwokacką i radcowską.

Do listu dołączona została opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw.

Apel został wysłany do wiadomości senatora Wojciecha Skurkiewicza, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, senatora Michała Seweryńskiego, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, oraz senatora Piotra Zientarskiego, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

(zobacz list do premier Ewy Kopacz)

(zobacz opinię NRA wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/