NRA apeluje o gwarancje prawa do obrony osobom zatrzymanym

Naczelna Rada Adwokacka apeluje o opracowanie i wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują osobom zatrzymanym możliwość kontaktu z adwokatem, szczególnie z adwokatem z urzędu. Mówi o tym uchwała nr 21/2017, przyjęta na plenarnym posiedzeniu NRA, 30 czerwca br.

Motywem przyjęcia uchwały były wydarzenia z 10 czerwca br., podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. NRA zaniepokoiły informacje, że tego dnia Policja utrudniała osobom zatrzymanym i grupowo przetrzymywanym przez Policję możliwość skorzystania z kontaktu z obrońcą, a tym samym realizacji przysługującego każdemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do obrony.

W uchwale NRA przypomina, iż podstawowym elementem konstytucyjnego prawa do obrony jest zapewnienie kontaktu z adwokatem, w każdej sytuacji, w której obywatel zamierza skorzystać z prawa do obrony. Uprawnienie to ma szczególne znaczenie w razie zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji. Utrudnianie, a zwłaszcza niedopuszczanie przez funkcjonariuszy Policji adwokatów do osób zatrzymanych, narusza podstawowe standardy demokratycznego państwa prawa.

(czytaj treść uchwały nr 21/2017

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/