NRA apeluje o obniżenie opłat sądowych

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 8 maja br. podjęła uchwałę, w której apeluje o obniżenie opłat sądowych w związku ze skutkami pandemii, która bezpośrednio wpłynęła na sytuację majątkową obywateli i przedsiębiorców.

- Mając na uwadze troskę o dostęp obywateli do sądu, Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie kroków w celu zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w części dotyczącej opłat sądowych. - czytamy w uchwale.

NRA zwraca uwagę, że wysokie opłaty sądowe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, utrudniają, a w niektórych sytuacjach wręcz pozbawiają obywateli przysługującej im ochrony prawnej. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych wydaje się niewystarczająca do rozwiązania sygnalizowanych problemów, albowiem regulujące ją przepisy są rygorystyczne, podobnie jak orzecznictwo sądów w tym zakresie.

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że zła sytuacja ekonomiczna spowodowana niezależnymi czynnikami, jak np. pandemia COVID-19, nie może prowadzić do pozbawienia części obywateli prawa do sądu.

 (czytaj chwałę NRA nr 13)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski