NRA będzie współpracować z Uczelnią Łazarskiego przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego

Naczelna Rada Adwokacka podpisała 13 czerwca umowę o współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. NRA podjęła się także współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Wydziału Prawa i Administracji tej Uczelni.

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej obie umowy podpisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Ze strony Uczelni podpisy złożyły dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Ewa Jasiuk, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia.

W ramach umowy o współpracy NRA z Uczelnia Łazarskiego strony deklarują podejmowanie wspólnych działań, takich jak organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń dla studentów prawa oraz pracowników i współpracowników Adwokatury. NRA będzie przyjmować studentów prawa na praktyki i staże.

Z kolei umowa o współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego obejmuje wsparcie merytoryczno-organizacyjne Szkoły, jej uczestników i absolwentów oraz podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym oraz dydaktycznym na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów.

To kolejne z kilku zaplanowanych przez NRA porozumień z uczelniami wyższymi. Do tej pory NRA podpisała już porozumienia z Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytetem Śląskim  i Politechniką Warszawską. W planach jest podpisanie porozumienia z Uniwersytetem w Białymstoku.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry