NRA chce przedstawić Sejmowi opinię nt. projektu nowej ustawy o TK

Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o umożliwienie jej zaopiniowania projektu nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w obowiązkowym procesie konsultacyjnym  w toku postępowania legislacyjnego.

Adwokatura ustawowo jest powołana do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, zatem także do zabierania głosu w sprawie reformy konstytucyjnych mechanizmów ochrony tych praw i wolności - czytamy w liście do Marszałka Sejmu. Adwokatura nadal stoi na stanowisku wyrażonym w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, że prawo do zgłaszania kandydatów na sędziów TK powinny posiadać także samorządy zawodów prawniczych, uniwersyteckie wydziały prawa i organizacje pozarządowe reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. 

(czytaj pismo NRA do Marszałka Sejmu RP z 15 grudnia 2015 r.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry