NRA chce przedstawić stanowisko przed TK ws stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o możliwość zajęcia stanowiska wobec zaskarżenia wysokości wynagrodzenia adwokackiego SK 67/13. NRA przyłącza się do stanowiska wyrażonego w skardze, zgodnie z którym art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z Konstytucją.

Według opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, art. 98 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101) w zakresie, w którym do podlegających zwróceniu od strony przegrywającej kosztów celowego dochodzenia praw i celowej obrony, przepis ten nie zalicza należności publicznoprawnych, a w szczególności kwoty podatku VAT doliczonej do wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru strony ponoszącej ciężar tego podatku jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

(czytaj uzasadnienie wniosku)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry