NRA chce przedstawić TK opinię amicus curiae

Naczelna Rada Adwokacka złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie TK opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz grupy posłów na Sejm RP w sprawie dotyczącej zbadania konstytucyjności nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15).

NRA uzasadnia, że problematyka ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NRA. W jej ocenie problematyka zawarta w skardze konstytucyjnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i wniosku grupy posłów na Sejm RP rodzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne. Dostrzeżone przez wnioskodawców problemy konstytucyjne w istocie odnoszą się do kwestii skuteczności środków ochrony praw i wolności jednostki, w szczególności prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki.

 Czytaj wniosek NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry