NRA deklaruje wsparcie w pracach nad rozwiązaniem kryzysu praworządności

Naczelna Rada Adwokacka deklaruje swoje wsparcie przy wypracowywaniu rozwiązań obecnego kryzysu praworządności w Polce i rozmowach między rządem polskim a Komisją Europejską. Pismo prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego, w tej sprawie zostało przekazane na ręce Komisarza UE ds. Sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

List jest pokłosiem spotkania z Komisarzem Didierem Reyndersem z 19 listopada br. w Warszawie, w którym uczestniczył jako reprezentant Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych przy NRA
Spotkanie dotyczyło stanu praworządności w Polsce, a w szczególności ostatniego raportu Komisji Europejskiej (European Commission) w tym zakresie. (przejdź do strony z raportem)

Podczas spotkania adw. Bagiński podkreślił, że samorząd adwokacki monitoruje sytuację związaną z praworządnością w Polsce. Wyrazem tego są np. stanowiska, jakie zajmuje NRA oraz okręgowe rady adwokackie. Wskazał, że adwokaci reprezentują sędziów i prokuratorów, którzy są objęci postępowaniami - nie tylko dyscyplinarnymi – będącymi skutkiem dokonywanych zmian w sądownictwie w Polsce.

Podkreślił również, że adwokaci polscy działają w sieciach międzynarodowych, gdzie organizują wsparcie dla idei praworządności, naświetlają zmiany, jakie są wprowadzane i proponowane przez rząd, a które zaburzają lub mogą zaburzać trójpodział władzy w demokratycznym państwie. W obronie niezależnego sądownictwa adwokaci protestowali na ulicach – biorąc udział m.in. w Marszu Tysiąca Tóg. Środowisko adwokackie – jak podkreślał adw. Bagiński – jest zaniepokojone stanem praworządności w Polsce, ale nie pozostaje bezczynne, adwokaci biorą udział w pracach gremiów opracowujących projekty reform, których celem jest wyjście z obecnego kryzysu. Przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA mówił także o niepokojąco zwiększającej się częstotliwości prób zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej oraz o naciskach władzy wykonawczej na adwokatów.

Podczas spotkania 19 listopada adw. Paulina Kieszkowska-Knapik oraz adw. Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy przedstawili wnioski z raportu Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS pt: „Państwo które karze” (przejdź do strony).

Przedstawiciele stowarzyszenia Lex Super Omnia, przedstawili raport pt. „METODA KIJA. Dobrozmianowy system nękania niezależnych prokuratorów” (przejdź do strony).

Przedstawiciele Krajowej Izba Radców Prawnych zwrócili uwagę między innymi na problem wykonywania orzeczeń Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i jego wpływu na sytuację prawną obwinionych radców prawnych w świetle orzeczeń TSUE.
Komisarz Reynders podkreślił wagę paneuropejskiej debaty na temat przestrzegania unijnej zasady praworządności oraz konieczności prowadzenia dialogu z władzami krajowymi i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w celu poprawy stanu praworządności w Polsce.

List od komisarza Didiera Reyndersa podpisali adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych przy NRA

(czytaj list)

 

(czytaj tłumaczenie listu na j. polski)

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry