NRA do środowisk prawniczych: szukajmy razem metod wypracowania kompromisu ws TK

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza środowiska naukowe prawników, a także samorządy zawodowe sędziów, radców prawnych i notariuszy do wspólnego szukania rozwiązań prawnych, które będą pomocne dla polityków w budowie kompromisu opartego na dobrze funkcjonującym mechanizmie trójpodziału władzy. 

W liście, który został wysłany do przedstawicieli zawodów prawniczych, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA zapraszają do spotkania.

"Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami niepokojących wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, które osłabiają jego pozycję ustrojową zapisaną w Konstytucji RP. Utrzymywanie się stanu prawnego i politycznego napięcia wokół jednej z podstawowych instytucji Państwa opartego na zasadach demokracji konstytucyjnej stwarza zagrożenie dla ładu publicznego w demokratycznym państwie prawnym. Taki stan w sposób wręcz oczywisty prowadzi do utraty zaufania obywateli do władzy publicznej oraz zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa.

Te negatywne zjawiska zauważyła Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka), wskazując – w raporcie z 11 marca 2016 r. – na konieczność publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r., a także na potrzebę wypracowania koncepcji reformy modelu sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, w tym
w szczególności stworzenia optymalnych zasad wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wyrażamy przekonanie, że poszukiwanie racjonalnego rozwiązania prawnego może być podstawą kompromisu politycznego, który mógłby okazać się pomocny w procesie rozwiązywania aktualnego kryzysu konstytucyjnego.

Zwracamy się do środowiska naukowego prawników, a także do samorządu zawodowego sędziów, radców prawnych i notariuszy z propozycją spotkania. Uważamy bowiem, że obowiązkiem naszym, jako prawników, jest podjęcie działań mających na celu znalezienie takich rozwiązań prawnych, które będą pomocne dla polityków w budowie kompromisu opartego na dobrze funkcjonującym mechanizmie trójpodziału władzy."

 

(czytaj list NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/