NRA: konieczne jest zagwarantowanie prawa zatrzymanego do kontaktu z adwokatem

Konieczne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych gwarantujących realizację prawa osoby zatrzymanej do niezwłocznego kontaktu z adwokatem - głosi uchwała przyjęta 23 maja przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Prezydium NRA zwraca uwagę, że obowiązujące rozwiązania prawne w tej kwestii są niewystarczające. Zatrzymany ma możliwość kontaktu z adwokatem na swoje żądanie, co w wielu przypadkach - z uwagi na brak świadomości zatrzymanego o przysługujących mu prawach - powoduje, że nie korzysta on ze swojego prawa do obrony.  

Dlatego Naczelna Rada Adwokacka popiera wniosek Rzecznika Praw Obywtaelskich nałożenia na organy władzy publicznej obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i zapewnienia technicznych możliwości skorzystania z tego uprawnienia. 

(czytaj treść uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry