NRA mecenasem edukacji prawniczej


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland przyznało Naczelnej Radzie Adwokackiej tytuł „Mecenasa edukacji prawniczej”.

Statuetkę 20 czerwca odebrał adw. Przemysław Rosati, członek NRA, podczas gali, która poprzedziła  rozpoczynający się dwudniowy kongres „Prawo dla odpowiedzialności”.  

Podczas gali zaprezentowano wyniki badań „Studenci prawa w Polsce”.

Jednym z panelistów kongresu z ramienia NRA jest adw. Bartosz Grohman, członek NRA. Podczas kongresu poruszana jest tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest omawiana nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm, instytucji publicznych oraz środowiska prawniczego mówią między innymi o społecznej odpowiedzialności w sferze wewnętrznej, działalności na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska oraz współpracy między sektorami.

Naczelna Rada Adwokacka od wielu lat jest partnerem naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry