NRA na Europejskim Kongresie Samorządów

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, będzie uczestnikiem panelu „Wieloletnia prognoza finansowa JST” podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbywa się w dniach 4-5 maja 2015 r. w Krakowie.

Europejski Kongres Samorządów to miejsce spotkań liderów samorządowych i regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych, biznesu, kultury, NGO i mediów z krajów Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Formą nawiązuje do Forum Ekonomicznego w Krynicy. Organizatorzy spodziewają się, że do Krakowa na to wydarzenie przybędzie ponad 800 osób.

Tegorocznemu kongresowi przyświeca hasło: Europa Regionów – nowe otwarcie. W programie przewidziano ponad 80 wydarzeń, na które składać się będzie pięć ścieżek tematycznych obejmujących bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta galę.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry