NRA negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia w sprawie taksy adwokackiej

Do NRA wpłynął projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniajacy rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. NRA negatywnie zaopiniowała projekt.

W projekcie rozporządzenia znalazły się propozycje stawek w sprawach wrażliwych społecznie, które zapowiedział minister Borys Budka dwa tygodnie temu, na spotkaniu z przedstawicielami NRA i KRRP. Projekt ten został przygotowany niezależnie od trwających prac grupy eksperckiej nad kompleksowymi zmianami dotyczącymi stawek adwokackich.

Projekt sprowadza się do podwyższenia opłat za czynności adwokackie w sprawach za:

  • opróżnienie lokalu mieszkalnego z dotychczasowej opłaty 120 zł na 240 zł,
  • ze skargi na czynności komornika z dotychczasowej opłaty 60 zł na 120 zł,
  • o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł,
  • o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł.

Ponadto wprowadza się nową stawkę za czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia  w wysokości 90 zł, która jest faktycznym obniżeniem stawki minimalnej o 100%.

NRA uzasadnia, że stawki minimalne nie odpowiadały zasadzie ekwiwalentności wynagrodzenia za świadczoną pracę już w dacie ich ustalenia w 2002 r. Ponadto stawki nie pokrywały nawet kosztów ponoszonych przez adwokatów w danych sprawach, a także nie były waloryzowane od 2002 roku. W tym czasie – tłumaczą adwokaci – stale wzrastała stopa życiowa społeczeństwa, a także następował wzrost cen towarów i usług, co czyni obecnie obowiązujące stawki zupełnie oderwanymi od rzeczywistości ekonomicznej. NRA podkreśla, że w tym czasie wzrosły również znacząco opłaty sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych.

W opinii czytamy, że proponowane zmiany mają charakter marginalny i w żadnym razie niewypełniający zasady ekwiwalentności i wynagrodzenia za świadczoną pracę. - Zmiany te utrzymują nadal sytuację wyjściową, to jest istniejącą w 2002 r., a sprowadzającą się do tego, że Państwo przenosi na adwokatów swój obowiązek pokrywania kosztu pomocy prawnej. – argumentuje NRA.

Opinię podpisał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Analogiczne zmiany zaproponowano w projekcie zmieniajacym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Projektodawca przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2015 r.

czytaj projekt rozporządzenia

czytaj opinię NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry