NRA negatywnie opiniuje propozycję zmiany rozporządzeń w sprawie taks adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka przekazała do ministerstwa sprawiedliwości opinię do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek za czynności adwokackie oraz do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W piśmie NRA apeluje o dialog z ministrem sprawiedliwości w celu wypracowania rzetelnego i uczciwego projektu dotyczącego wynagrodzenia pełnomocników i obrońców wyznaczonych z urzędu. Jednocześnie w całości negatywnie opiniuje obecny projekt.

- Aktualnie konstruowane projekty obu rozporządzeń nie proponują zmian systemowych, a jedynie powielają błędy poprzednich rozwiązań. Nie uzależniają wysokości wynagrodzenia od skomplikowania sprawy. Jedynie obniża się, i tak bardzo niskie, kwoty zwrotu kosztów lub wynagrodzenia pełnomocnika tłumacząc to niskimi zarobkami społeczeństwa. Tymczasem przeciętne stawki adwokackie w Polsce należały już w 2007 roku do najniższych w Europie, zaś po reformie naboru na aplikacje prawnicze oraz gwałtownym, skokowym wzroście liczby adwokatów i radców prawnych jeszcze znacząco spadły ze względu na skokowo zwiększoną podaż. – czytamy w opinii.

NRA zwraca między innymi uwagę, że problem związany z proponowanymi zmianami, wbrew uzasadnieniu projektu, nie dotyczy wysokich wynagrodzeń adwokackich, a jest problemem prawa każdego człowieka do sądu i do fachowej pomocy prawnej. Adwokaci przypominają, że w przypadku pomocy prawnej udzielanej z wyboru to strona ponosi koszty zatrudnienia wybranego adwokata. W sytuacji gdy wygra spór, niezależnie od stopnia jego długotrwałości i skomplikowania, uzyska wyłącznie zwrot kosztów według stawki określonej przez ministra sprawiedliwości. Zdaniem NRA w sprawach z wyboru powinna być odpowiedzialność strony za wynik postępowania nie tylko w zakresie opłat sądowych, ale również w zakresie wynagrodzenia adwokackiego.

Adwokaci przypominają też, że zmiana stawek dokonana w 2015 roku była pozorna. Mimo dokonania podwyżki o 100%, rozporządzenie wskazywało, że sądy mają zasądzać 50% podwyższonej stawki. Wskazują też, że w 2015 roku na sądową pomoc prawną została wydatkowana kwota 106.626.876,04 zł (mimo zapreliminowania na rok 2015 206 milionów złotych). W związku z czym problemem nie jest brak środków na pomoc prawną, a ich niewłaściwe wydatkowanie.

NRA proponuje przyjęcie jednej, kompleksowej ustawy regulującej w sposób przejrzysty zasady wynagradzania adwokatów, zarówno na etapie nieodpłatnej pomocy przedsądowej, jak i sądowej w sprawach z wyboru i z urzędu.

Ponadto NRA postuluje dokonanie przeglądu i ujednolicenie przesłanek pomocy przedsądowej i sądowej.

W opinii podkreślono również, że wynagrodzenie adwokata zasądzone przez sąd jako pełnomocnika czy obrońcy z urzędu musi być adekwatne do nakładu pracy, nie zaś uzależnione jedynie od wartości przedmiotu sprawy  czy faktu, że w postępowaniu karnym w danej sprawie prowadzone było śledztwo czy dochodzenie, bez uzależnienia wynagrodzenia chociażby od liczby czynów objętych sprawą.

Czytaj opinię NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry