NRA nie godzi się na opis zawodu adwokata w podręczniku MS

Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwia się opisowi zawodu adwokata w wydanym przez resort sprawiedliwości podręczniku: "Przychodzi uczeń do prawnika...". W książce zawód adwokata jest wielokrotnie porównywany do zawodu radcy prawnego. NRA oczekuje, że minister wycofa podręcznik zawierający taki opis profesji adwokata. 

W podręczniku o prawie skierowanym do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w charakterystyce, kim jest adwokat czytamy: „Podobnie jak radca prawny jest profesjonalnym prawnikiem świadczącym pomoc prawną dla swoich klientów. (…) Adwokat podobnie jak radca prawny pomaga swoim klientom w trudnych sytuacjach życiowych.(…) Tak jak radca prawny pomaga ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.(…)”  W ten sam sposób prezentuje się opis drogi do zawodu adwokata. Zdaniem NRA stanowi to stronniczą promocję zawodu radcy prawnego przez ministerstwo sprawiedliwości. 

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, w piśmie do ministra sprawiedliwości Borysa Budki zwraca uwagę, że zastosowana w tak krótkim opisie tak częsta metoda porównawcza zawodu adwokata do zawodu radcy prawnego w sposób niedopuszczalny wartościuje zawody i oczekuje, ze minister wycofa podręcznik zawierający taki opis.  

czytaj list prezesa Andrzeja Zwary do min. Borysa Budki

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/