NRA nt. dwóch list obrończych: adwokatów i radców prawnych

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała swoje uwagi, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu. Pozytywnie ocenia założenie, by prowadzono dwie listy obrońców z urzędu - odpowiednio adwokatów i radców prawnych. 

W ocenie NRA, każda z tych list powinna również obejmować dwa wykazy - pierwszy z nazwiskami adwokatów, którzy wyrażają gotowość do świadczenia pomocy z urzędu i drugi z nazwiskami tych, którzy nie wyrazili gotowości jej wykonania. To samo tyczy się listy radców prawnych - powinna zawierać wykaz nazwisk radców, którzy wyrazili swoją gotowość i tych radców prawnych, formalnie uprawnionych do pełnienia tej funkcji, którzy nie wyrazili gotowości jej wykonywania, przede wszystkim z uwagi na specjalizację zawodową i wynikające z niej ograniczenia.

(czytaj opinię NRA)

(czytaj pojekt rozporządzenia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry