NRA odchodzi od negocjacji z Ministrem Sprawiedliwości - komunikat prasowy

Prezydium NRA podjęło decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z grupy roboczej, pracującej nad projektem nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. Decyzja podyktowana jest nierealizowaniem przez Ministra Sprawiedliwości własnych obietnic, pozorowaniem prac i lekceważeniem postulatów.

Przypominamy, iż grupa robocza, składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, powstała 25 czerwca jako efekt memorandum Adwokatury, w którym samorząd adwokacki apelował do ministra sprawiedliwości Borysa Budki m.in. o nowelizację rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie, obowiązującego od 2002 roku. Minister obiecał wówczas, że stawki zostaną
w porozumieniu z samorządami adwokatów i radców prawnych zwaloryzowane. W tym celu powołana została grupa robocza. Minister Sprawiedliwości, powołując grupę roboczą, wyznaczył termin zakończenia prac na 31 lipca br. Tymczasem nic nie wskazuje na jakąkolwiek chęć spełnienia obietnicy.

Grupa robocza spotkała się dwukrotnie - 2 i 13 lipca br. Zaproponowane przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości na drugim spotkaniu podwyżki stawek okazały się w istocie fikcyjne. Proponowano jedynie zmianę sposobu wyliczenia opłat, nie przynoszącą w rzeczywistości skutku w postaci zwiększenie stawek taks. Stawki maksymalne miały wzrosnąć o 1/3, ale zasadą zasądzania wynagrodzeń miało być jedynie dwie trzecie stawki maksymalnej. W praktyce oznaczałoby to usankcjonowanie dotychczas obowiązujących, a wymagających pilnych zmian, zasad wynagrodzeń w sprawach z urzędu. Stawki za pomoc prawną świadczoną z urzędu obowiązują bowiem na niezmienionym poziomie od 13 lat, a zaniżone były już w dniu ich uchwalania. Adwokatura nie godzi się na firmowanie rozwiązań pozornych, nie prowadzących do faktycznego zwiększenia kwot wynagrodzeń. Nie chcemy brać udziału w dyskusji o tym, jak podwyższyć stawki, żeby ich nie podwyższyć. Zważywszy, że do dnia dzisiejszego przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości nie zaproponowali również konkretnych kwot stawek wynagrodzeń, jakie miałyby obowiązywać w rozporządzeniu określającym stawki w sprawach z wyboru, a nadto strona rządowa odwołała z dnia na dzień kolejny termin spotkania grupy roboczej, które było planowane na 22 lipca i to bez zaproponowania jakichkolwiek nowych terminów spotkania, Prezydium NRA uznało, że nie ma woli zakończenia negocjacji
w terminie wyznaczonym na dzień 31 lipca.

W tej sytuacji Prezydium NRA uznało, że trwające rozmowy mają charakter propagandowych gier Ministra i w związku z tym podjęło decyzję o wycofaniu z rozmów swoich przedstawicieli, zastrzegając możliwość powrotu do nich po złożeniu przez Ministra Sprawiedliwości konkretnych propozycji realizujących postulaty adwokatów.

 

(czytaj komunikat prasowy w załączniku)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry