NRA opiniuje rozporządzenie dot. systemu teleinformatycznego w postępowaniu sądowym

Naczelna Rada Adwokacka przesłała opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługujących postępowanie sądowe.

"Założeniem projektu jest - jak podaje sie w jego uzasadnieniu - wydanie jednego aktu wykonawczego, w którym miałby być określony tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym dla wszystkich postępowań cywilnych, które taki system przewidują. W tej sytuacji należy podać krytycznej ocenie pominięcie w projektowanym rozporządzeniu przepisów odnoszących się do uprawnień pełnomocników, to jest adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, a także radców Prokuratorii Generalnej SP. (...) Brak jest jakiegokolwiek uzasadneinia dla wykluczenia całych grup pełnomocników zawodowych z projektowanych obecnie zapisów" - czytamy w opinii, którą podpisał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. 

(czytaj całą opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/