NRA podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

Naczelna Rada Adwokacka podejmuje współpracę z kolejną uczelnią wyższą - Uniwersytetem Gdańskim. Porozumienie w tej sprawie  podpisali adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz prof. dr. hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Uroczystość miała miejsce 11 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Adwokaturę reprezentowali także adw. Bartosz Golejewski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA.

Po podpisaniu porozumienia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w auli im. prof. Mariana Cieślaka na Wydziale Prawa wygłosił wykład pt. "Odwaga, niezależność, wolność - Adwokatura. Wyzwania, które przed nami". Wstęp na wykład był wolny.

Porozumienie zakłada organizację wspólnych konferencji, szkoleń, praktyk i staży dla studentów prawa.

To kolejne z kilku zaplanowanych przez NRA porozumień z uczelniami wyższymi. Do tej pory NRA podpisała już porozumienia z Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS  i Politechniką Warszawską. W planach jest podpisanie porozumienia z uniwersytetem w Białymstoku.

fot. Uniwersytet Gdański

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry