NRA podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie z Uniwersytetem Śląskim o współpracy w zakresie przygotowania kadr w obszarze informatyki, technologii cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Ze strony Uniwersytetu porozumienie podpisał dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dyrektor konsorcjum badawczego "Śląskie Centrum Inżynierii Prawa Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science".

Na uroczystości 10 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach obecni byli: dziekan Wydziału Prawa UŚ prof. Czesław Martysz, adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, adw. Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

W ramach Porozumienia NRA oraz Uniwersytet Ślaski będą realizować wspólne projekty naukowe i dydaktyczne, konferencje, seminaria i warsztaty. Z porozumienia wynika też opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ich zgodności i dostosowania do najlepszych dostępnych technik stosowanych w systemach informatycznych.


To kolejne z kilku zaplanowanych przez NRA porozumień z uczelniami wyższymi. Do tej pory NRA podpisała już porozumienia z Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS  i Politechniką Warszawską. W planach jest podpisanie porozumienia z uniwersytetem w Białymstoku.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry