NRA podpisała porozumienie ws. praktyk aplikanckich w 2022 r.

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2022 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Porozumienie podpisali 13 grudnia 2021r. adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości.

Porozumienie ma za zadanie stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających aplikantom adwokackim zapoznanie się z zakresem działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Szkolenia obejmować będą zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Prowadzić je będą sędziowie oraz prokuratorzy.  Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych (45 minut) teorii (przy czym 12 godzin jest przeznaczonych na działanie sądownictwa powszechnego, a 6 godzin - na działania prokuratury) i pół roku zajęć praktycznych - pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w prokuraturze. Zajęcia te obejmują do 50 dni roboczych w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych dziennie.

W tegorocznym porozumieniu w paragrafie 2, punkcie 6 zawarty jest zapis mówiący o uprawnieniach do zawieszenia zajęć teoretycznych i/lub praktycznych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Szczegóły w dokumencie:

 

(czytaj Porozumienie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry