NRA podpisała porozumienie z ZHP ws World Scout Jamboree


Naczelna Rada Adwokacka zawarła porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w sprawie pomocy prawnej związanej z przebiegiem 24. World Scout Jamboree, które odbędzie się 22 lipca - 2 sierpnia 2019.

24. Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się 22 lipca-2 sierpnia 2019 na terenie The Summit Bechtel Family National Scout Reserve w Zachodniej Wirginii. To najważniejsze, organizowane co 4 lata, wydarzenie dla światowego skautingu. Tegoroczne przygotowują trzy organizacje skautowe: Scouts Canada, Asociación de Scout de México i Boy Scouts of America. Hasłem 24. Jamboree jest “Unlock the New World – Uwolnij Nowy Świat”. W tegorocznym Jamboree ma wziąć udział ok. 50 tys. skautów i instruktorów ze 160 krajów świata.

Polski kontyngent, który organizuje Związek Harcerstwa Polskiego, będzie liczył prawie 500 osób.

W toku przygotowań do 24. Światowego Jamboree Skautowego pojawiają się bieżące problemy natury prawnej i organizacyjnej. 18 czerwca 2019 r. NRA zawarła porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, reprezentowanym przez hm. Agnieszkę Pospiszyl – komendantkę reprezentacji i hm. Lucjana Brudzyńskiego – skarbnika reprezentacji. Przedmiotem porozumienia jest wspieranie przez NRA polskiego kontyngentu w rozwiazywaniu bieżących problemów prawnych pojawiających się w związku z organizacją i przebiegiem 24. World Scout Jamboree. Z ramienia NRA osobą odpowiedzialną za realizacje postanowień porozumienia jest adw. Bartosz Grohman, członek NRA.

Na mocy porozumienia NRA zobowiązała się wspierać zarówno ZHP, jak i uczestników Jamboree, ich rodziców i organizatorów w rozwiązywaniu bieżących problemów natury prawnej i przebiegu organizacji Jamboree 2019 w zależności od potrzeb.

Z kolei organizator World Scout Jamboree 2019 zobowiązał się do uczynienia Naczelnej Rady Adwokackiej formalnym partnerem Polskiej Reprezentacji Jamboree 2019 i przedstawiania jej jako patrona wspierającego Polski Kontyngent.

Związek Harcerstwa Polskiego liczy 110.000 członków. Jest powszechnie znaną i cenioną organizacją pozarządową, silnie zakorzenioną w historii Polski po roku 1918. ZHP obchodzi 100-lecie istnienia organizacji, podobnie jak Adwokatura Polska, co sprzyja możliwościom wspólnych przedsięwzięć, zmierzających do popularyzacji zarówno ruchu skautowego, jak i zwiększania świadomości prawnej członków organizacji.

Naczelna Rada Adwokacka jest patronem przedsięwzięcia obok Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, który wspiera finansowo Polski Kontyngent. Patronat nad wydarzeniem sprawują też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry