NRA podpisała z Uniwersytetem Warszawskim porozumienie o współpracy


Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i prof. dr hab. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podpisali 20 grudnia porozumienie o współpracy.

W ramach umowy o współpracy strony deklarują m.in:

  • organizację wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych zwłaszcza do studentów na kierunku prawo,
  • wzajemnego informowania się o podejmowanych działaniach, istotnych z punktu widzenia zadań drugiej strony,
  • przyjmowanie studentów na praktyki i staże.
W wydarzeniu uczestniczyli również adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz prof. UW dr hab. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Piotr Grzebyk, prodziekan ds. naukowych, dr Andrzej Bielecki, prodziekan ds. studenckich i prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski.

Za realizację porozumienia odpowiadają adw. Dorota Kulińska oraz prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski.

Uniwersytet Warszawski jest czternastą uczelnią, z którą NRA podpisała porozumienie o współpracy. Do tej pory NRA podpisała już porozumienia z: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Warszawską, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu i Uniwersytetem Łódzkim.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry