NRA ponownie skierowała do TK wniosek ws. stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka ponownie skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji rozporządzenia ministra w sprawie stawek adwokackich.

Poprzednio wniosek, złożony do TK na mocy uchwały Prezydium NRA, nie został rozpoznany ze względów formalnych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że Prezydium NRA, jako organ wykonawczy, nie może podjąć uchwały o skierowaniu sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że zgodnie z przepisami Prawo o adwokaturze w tym zakresie kompetencja Prezydium NRA nie jest w żaden sposób ograniczona.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę o skierowaniu wniosku do TK, zaś po skompletowaniu wszystkich potrzebnych do wniosku załączników, 24 stycznia 2020 r. wniosek został złożony.

Treścią wniosku jest poddanie ocenie Trybunału Konstytucyjnego zgodności z ustawą Prawo o adwokaturze i przepisami Konstytucji RP rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku, obniżającego w sposób nieuzasadniony opłaty za czynności adwokackie.

czytaj wniosek

czytaj uchwałę nr 72/2019

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski