Udział Prokuratora Generalnego w rozprawach przed TK obligatoryjny

Naczelna Rada Adwokacka uważa, że udział Prokuratora Generalnego w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym powinien być obligatoryjny. Stanowisko w tej sprawie zostało przesłane do Sejmu RP. 

Stanowisko NRA zostało opracowane po tym, jak Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjęła zmiany do tego projektu, które odnoszą się do udziału Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed TK. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, Prokuratorowi Generalnemu zagwarantowana ma zostać jedynie możliwość zgłoszenia udziału w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym - odmiennie niż ma to miejsce pod rządami obecnie obowiązujących przepisów oraz odmiennie od pierwotnego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Prokurator Generalny nie będzie już ustawowym, obligatoryjnym uczestnikiem postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej konieczne jest utrzymanie dotychczasowych zasad udziału Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Za stanowisko NRA w tej sprawie podziękował prokurator generalny Andrzej Seremet w piśmie przesłanym do prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary. Podkreśla w nim, że "głos Adwokatury, zawsze opiniotwórczy i wysłuchiwany z uwagą, może mieć istotne znaczenie dla zapobieżenia przyjęciu przez Sejm RP niekorzystnych propozycji, ograniczających rolę Prokuratora Generalnego w pracach Trybunału Konstytucyjnego. Dostrzegam w nim też zasługującą na uznanie troskę środowiska adwokackiego o dobrą jakość obowiązującego prawa oraz docenienie Prokuratora Generlanego, jako organu wpływającego pozytywnie na orzecznictwo trybunalskie".

(zobacz stanowisko NRA)

(czytaj podziękowanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/