NRA: prezydencki projekt zmian w SN nie rozwiązuje problemów

Prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym nie rozwiązuje najważniejszych kwestii, będących źródłem problemu z praworządnością w Polsce i dotyczących sądownictwa - czytamy w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. Projekt nie uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które podważyły status sędziów rekomendowanych przez niekonstytucyjnie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. W ocenie NRA, projekt nie rozwiązuje także problemu Izby Dyscyplinarnej w wystarczający sposób.

Autorką opinii jest adw. dr Monika Haczkowska – członek Zespołu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych „Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – Adwokatura dla Przyszłości”.

Opinia dotyczy złożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

W opinii czytamy, że projekt nie rozwiązuje najważniejszej kwestii, będącej źródłem problemu z praworządnością w Polsce i dotyczącej sądownictwa. Nie odnosi się bowiem do wadliwie powołanej Krajowej Rady Sądownictwa i jej roli w procesie nominacyjnym sędziów. Jednocześnie projekt nie uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które podważyły status sędziów rekomendowanych przez niekonstytucyjnie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa.

Zaproponowaną w projekcie zmianę nazwy z Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej nie można uznać za wystarczającą. Status członków tej właśnie Izby, a także Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz niektórych członków Izby Cywilnej rekomendowanych do SN przez wadliwie powołaną KRS, został zakwestionowany przez TSUE oraz ETPCz, które stwierdziły, że nie spełniają oni „wymogów niezależnego sądu”.

W opinii NRA zaznacza się, że tylko kompleksowe zmiany obejmujące nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie sposobu powoływania do jej składu 15 sędziów oraz całkowita likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wiążąca się z przejściem członków tej Izby w stan spoczynku albo powrotem na poprzednio zajmowane stanowiska (lub do wykonywanych zawodów), wydaje się rozwiązaniem zgodnym z Konstytucją i odpowiadającym treści wyroków TSUE oraz ETPCz.

Stąd opinia Naczelnej Rady Adwokackiej jest negatywna.

(czytaj opinię NRA do prezydenckiego projektu)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski