NRA proponuje oddzielne rozporządzenia za koszty adwokackie z urzędu i z wyboru

Naczelna Rada Adwokacka pracuje nad projektem legislacyjnym mającym na celu zmianę przepisów dotyczących kosztów adwokackich. Propozycją jest rozdzielenie na dwa dokumenty Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu - za sprawy przyznawane z urzędu i prowadzone z wyboru.

Ze względu na powszechnie znany fakt, że w budżecie państwa nie ma środków finansowych na podwyżki dotyczące taksy adwokackiej za sprawy z urzędu, rozsądnym kompromisem wydaje się pozostawienie taksy za „urzędówki” bez zmian. Jednak adwokaci proponują zmianę modelu, polegającą na wprowadzeniu przepisu, który zobowiązywałby klienta do częściowego partycypowania w kosztach adwokackich. Z kolei stawki za sprawy z wyboru miałby ulec urynkowieniu. Byłyby to dwa oddzielne rozporządzenia.

Prezydium NRA upoważniło adw. Rafała Dębowskiego, przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej przy NRA, do opracowania projektów legislacyjnych w tej sprawie. Prace są na ukończeniu. Jednakże pomocnym w dalszych pracach nad projektem będzie poznanie zdania środowiska adwokackiego na temat powyższego pomysłu. Dlatego też najnowsza sonda portalu adwokatura.pl dotyczy właśnie tego zagadnienia. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do zabrania głosu w tej sprawie, właśnie za pośrednictwem sondy zamieszczonej na głównej stornie www.adwokatura.pl.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/