NRA prosi RPO o stanowisko w sprawie ustawy o Policji

O zajęcie pilnego i jednoznacznego stanowiska wobec projektowanych zmian ustawy o Policji zwrócił się Prezes NRA Andrzej Zwara do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

- Prace legislacyjne zmierzające do uchwalenia Senackiego projektu ustaw o zmianie ustawy o Policji są w toku. Poważny charakter, a także ilość zastrzeżeń co do zgodności tego projektu z gwarantowanymi konstytucyjnie podstawowymi prawami
i wolnościami jednostki, wskazują na konieczność pilnego i jednoznacznego zajęcia stanowiska wobec projektowanych zmian przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, zabranie głosu przez Rzecznika jest również pożądane ze względu na fakt, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 23/11, którego wykonanie jest celem omawianego projektu, został wydany na skutek postępowania zainicjowanego wnioskiem pochodzącym od Rzecznika Praw Obywatelskich.
– czytamy w piśmie.

Pismo z informacją o niepokojących zmianach zostało wysłane również do Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj pismo do RPO

Czytaj pismo do Prezydenta RP

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/