NRA przeciwko zdalnym posiedzeniom aresztowym

Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się projektowi zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczających prawo do obrony. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas posiedzenia plenarnego NRA 6 czerwca br.

W uchwale czytamy, że Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się projektowi zdalnego posiedzenia aresztowego uchwalonemu przez Sejm RP zgodnie z koncepcją Ministerstwa Sprawiedliwości w ustawie z 4 czerwca 2020 roku i przypomina, że bez pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do obrony nie może być rzetelnego postępowania zmierzającego do pozbawienia człowieka wolności.

Dlatego Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że potrzeba informatyzacji wymiaru sprawiedliwości nie może być realizowana kosztem pozbawienia człowieka bezpośredniego, nieskrępowanego kontaktu z obrońcą. Narusza to bowiem prawo do obrony i do sądu, a w konsekwencji zasady demokratycznego państwa prawa i konstytucyjne standardy rzetelnego procesu.

 

(czytaj uchwałę NRA z 6 czerwca br.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry