NRA przekazała opinie nt. ustawy o TK Komisji Weneckiej

Naczelna Rada Adwokacka przesłała Komisji Weneckiej opinie nt. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przedstawiciele Komisji przebywali z wizytą w Polsce od 8 do 9 lutego, by przyjrzeć się sytuacji wokół TK.  

Delegacja Komisji Weneckiej spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, sędziami Trybunału Konstytucyjnego i z jego prezesem Andrzejem Rzeplińskim, a także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z organizacjami pozarządowymi.

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znana pod nazwą Komisji Weneckiej, jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej. Z ramienia Polski w skład Komisji Weneckiej wchodzi Ambasador Hanna Suchocka.

Komisja Wenecka działa w formule tzw. rozszerzonego porozumienia częściowego RE. Powstała w 1990 r. w czasie transformacji ustrojowej państw Europy Środkowej i Wschodniej. W jej skład wchodzi obecnie łącznie 59 państw - wszystkie państwa członkowskie Rady Europy oraz Algieria, Brazylia, Chile, Izrael, Kazachstan, Republika Korei, Kirgistan, Maroko, Meksyk, Peru, Tunezja i USA. Ponadto wiele państw posiada status obserwatora, a OBWE oraz Komisja Europejska uczestniczą w sesjach plenarnych Komisji Weneckiej.

Działalność Komisji dotyczy 3 głównych obszarów: instytucje demokratyczne i prawa podstawowe; sprawiedliwość konstytucyjna, wybory, referenda i partie polityczne.

Stały sekretariat Komisji Weneckiej usytuowany jest w Strasburgu, a sesje plenarne odbywają się w Wenecji (stąd wywodzi się nazwa Komisji) 4 razy do roku – w marcu, czerwcu, październiku i grudniu.

(czytaj pismo NRA do Komisji Weneckiej)

(opinia NRA nt. nowelizacji ustawy o TK)

(opinia NRA nt. nowelizacji ustawy o TK w wersji angielskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/