NRA przeprowadza ankietę na temat skutków ekonomicznych związanych z COVID-19

Naczelna Rada Adwokacka wysłała do adwokatów wykonujących zawód ankietę na temat skutków ekonomicznych, spowodowanych pandemią Covid-19, które dotknęły adwokatów i ich kancelarie.

Dzięki tej ankiecie samorząd adwokacki będzie miał szczegółową wiedzę o tym, jakie są doświadczenia adwokatów po 3 miesiącach izolacji oraz jaka jest ich sytuacja materialna.

Wyniki ankiety pomogą nie tylko ocenić kondycję środowiska, ale też opracować dalsze działania, mające na celu wsparcie sprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej adwokatów.

Pytania wysłano za pośrednictwem Systemu Obsługi Adwokata, który zapewnia osobom wypełniającym ankietę bezpieczeństwo danych osobowych i zachowanie anonimowości.

Ankietę można wypełniać do 19 czerwca br.

Pomysłodawcami projektu są adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry