NRA przesłała do MS pytania do ankiety wśród wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej

  • Ministerstwo Sprawiedliwości podczas ostatniego posiedzenia Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej zadeklarowało  przeprowadzenie ankiety wśród wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej.
  • Pytania do ankiety opracował oraz przesłał do Ministerstwa adw. dr Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej ILiPP przy NRA.
  • Przypomnijmy, że na lipcowym posiedzeniu Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej poparła postulaty NRA dot. zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Wśród zgłoszonych przez adw. dr. Mariusza Hassy postulatów są:

- podniesienia kwoty bazowej na rok 2024 do maksymalnego poziomu wynikającego z limitów określony w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.
- zerowa stawka VAT za świadczenie pomocy prawnej w punktach NPP/NPO.
- kontrola punktów NPP/NPO oraz sprawdzenie stopnia przygotowania tych punktów do nowych zadań ustawowych.

(czytaj więcej o postulatach NRA)

Pytania ankietowe dotyczą warunków świadczenia pomocy prawnej, beneficjentów tej pomocy i poziomu wynagrodzeń wypłacanych wykonawcom.

(czytaj ankietę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski