NRA przyjęła Modelowe założenia aplikacji adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 6 kwietnia przyjęła poprzez uchwałę modelowe założenia aplikacji adwokackiej.

Założenia precyzują model finansowania, opierający się na dotychczasowych zasadach wynikających z obowiązujących regulacji: szkolenie aplikacyjne finansowane jest ze środków pochodzących z opłat aplikantów, których wysokość wyznaczana jest przez algorytm ustalany w Ministerstwie Sprawiedliwości, uzupełnionych o rozwiązania uelastyczniające model i służące zwiększeniu efektywności szkolenia aplikantów.

Szczególny nacisk dokument kładzie na relację patron-aplikant, dzięki której przyszły adwokat uczy się praktycznych aspektów zawodu oraz na kwestię wynagradzania aplikantów za ich pracę. NRA zaleca wypracowanie instytucjonalnych mechanizmów wsparcia przygotowania zawodowego i stosownego wynagrodzenia dla aplikantów przygotowujących się do wykonywania zawodu pod kierunkiem patronów, którzy mają mniejszą liczbę klientów lub prowadzą wyspecjalizowaną praktykę. Wśród propozycji jest wprowadzenie systemu ułatwiającego odpłatne wykonywanie przez aplikanta czynności zawodowych na rzecz innych adwokatów, np. platformy wymiany informacji przy okręgowych radach adwokackich czy platforma internetowa przy NRA, za pośrednictwem której aplikanci szukaliby zatrudnienia lub zleceń na rynku usług adwokackich a adwokaci szukaliby aplikantów zainteresowanych zastępstwem w postępowaniach procesowych.

Modelowe założenia aplikacji adwokackiej zawierają też wskazania dotyczące tematyki, formy, metodyki prowadzenia zajęć, doboru, oceny pracy, dokształcania i wynagradzania wykładowców oraz weryfikacja wiedzy aplikantów.

Na koniec zawarte są wskazówki dotyczące samorządu aplikanckiego i roli Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich.

(czytaj dokument)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry