NRA przyjęła projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka 28 stycznia 2021 r. przyjęła projekt Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), który przedstawi Krajowemu Zjazdowi Adwokatury w Bydgoszczy. KZA zaplanowano na 19-21 marca 2021 r.

Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA on line. Projekt i prace nad zmianami w Kodeksie omówił oraz podsumował adw. prof. Jacek Giezek, przewodniczący komisji etyki przy NRA.

Po dyskusji przyjęto uchwałę o treści:

"Naczelna Rada Adwokacka wykonując Uchwałę Nr 26 ust.1 Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 roku, przyjmuje projekt Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia go Krajowemu Zjazdowi Adwokatury w Bydgoszczy."

W przyjętym projekcie Zbioru Zasad Etyki zmiany dotyczą przede wszystkim ograniczenia przepisów Kodeksu do norm ściśle etycznych. Znalazły się w nim zagadnienia dotyczące obowiązków, powinności, wzorców zachowań adwokackich. Większość  technicznych norm znajdzie się w regulaminie wykonywania zawodu adwokata, który zostanie przyjęty wraz ze Zbiorem Zasad Etyki. (czytaj projekt regulaminu

(czytaj uchwałę)

(czytaj załącznik do uchwały - projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry