NRA przyjęła Regulamin KZA oraz zgromadzeń izb na czas epidemii

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego on line 28 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść Regulaminu przyjęto na podstawie art. 14ha ust. 3a w zw. z art. 14hb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Regulamin obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W razie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii obowiązuje Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 19. grudnia 2020 roku.

(czytaj uchwałę)

(czytaj regulamin)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry