NRA przystąpi jako obserwator do procedury wyłaniania polskiego kandydata na sędziego ETPCz

Naczelna Rada Adwokacka przystąpi w charakterze obserwatora do procedury wyłaniania kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski. Decyzję podjęto na posiedzeniu Prezydium NRA 12 sierpnia br.

Prezydium zdecydowało również o delegowaniu, jako przedstawiciela NRA, adw. Natalii Klimy-Piotrowskiej, przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa 31 października 2021 r. Lista kandydatów przedłożona przez ministra spraw zagranicznych 8 marca 2021 r. została odrzucona 9 kwietnia 2021 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. W związku z tym obecnie trwa nowy nabór kandydatów.

Sprawę udziału Naczelnej Rady Adwokackiej oraz innych organizacji pozarządowych w procedurze wyłaniania polskiego kandydata na sędziego ETPCz  poruszyli w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rau adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA podczas spotkania 24 czerwca br.

Na stronie internetowej MSZ (przejdź do strony z formularzami) zamieszczono formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w procedurze wyboru na sędziego, a także uregulowania MSZ dotyczące wyłaniania kandydatów, w tym klauzule informacyjne wymagane przepisami RODO.

W sprawie wyjaśnień odnośnie do zgłaszania kandydatur prosimy o kontakt drogą e-mailową (dpt.sekretariat@msz.gov.pl) lub telefoniczny (+ 48 22 523 9319).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry