NRA rekomenduje powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń izb

Naczelna Rada Adwokacka w uchwale z 27 sierpnia 2020 r. rekomenduje okręgowym radom adwokackim rozważenie powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich do czasu, aż minie stan zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników zgromadzeń. Ponadto NRA postanowiła wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, w której m.in. uwzględnione zostanie przedłużenie kadencji organów adwokatury.

Adwokaci proponują uchwalenie następujących przepisów w ustawie epizodycznej COVID 5:

a. art. XXX „kadencja organów adwokatury oraz organów izb adwokackich ulega przedłużeniu do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do 30 września 2021”,
b. Art. XXX „art. 14 h. ust. 2 ustawy COVID z dnia 31 marca 2020 r. nie stosuje się do uchwał zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury”,
c. upoważnienia NRA, na czas trwania epidemii, do uchwalenia regulaminu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów,

NRA rekomenduje też, z uwzględnieniem ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów, podjąć próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie jeżeli stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów oraz podstaw ich ekonomicznej egzystencji nie będzie przekraczał społecznie akceptowanego poziomu niebezpieczeństwa, w szczególności zaś, gdy sytuacja epidemiczna zapewni możliwość bezpiecznego odbycia zgromadzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zniesione zostaną ograniczenia związane ze strefami czerwonymi i żółtymi na terytorium całego kraju.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski