NRA: spotkanie z przedstawicielem Słowackiej Izby Adwokackiej

Spotkanie z przedstawicielem Słowackiej Izby Adwokackiej, adw. Janem Kutanem odbyło się 23 maja 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezesa NRA adw. Jacka Trelę reprezentowała adw. Ewa Stawicka.

Adw. Kutan przebywa w Warszawie w związku z Kongresem Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA - Association Internationale des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers).

Podczas spotkania w biurze NRA, podzielono się doświadczeniami z bieżących działań samorządów adwokackich obydwu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorakich aspektów informatyzacji wprowadzanej tak w samorządach, jak i w kontaktach organizacji palestr oraz  praktykujących adwokatów z sądami i władzami publicznymi.

Przedyskutowano także możliwości wielorakiej współpracy pomiędzy słowacką a polską adwokaturą. Oprócz utrwalonej już tradycji organizowania dorocznych konferencji na temat historii adwokatury z udziałem m.in. polskich przedstawicieli, otwiera się bliska perspektywa współdziałania w ramach „adwokackiej grupy wyszehradzkiej”, to znaczy żywej wymiany myśli i doświadczeń palestr: słowackiej, czeskiej, węgierskiej i polskiej. Adw. Kutan przekazał podczas spotkania sugestię odbycia w najbliższych miesiącach pierwszego z serii takich spotkań; zamysł polega na organizowaniu ich systematycznie, za każdym razem w innej stolicy wspomnianej czwórki krajów.

Adw. Jan Kutan z dużym zaciekawieniem przyjął publikacje na temat historii polskiej Adwokatury. Żywo zainteresował się także planami polskiej palestry, związanymi z jubileuszem jej stulecia.

Reprezentująca Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Ewa Stawicka poprosiła adw. Kutana o przekazanie pozdrowień od władz polskiej adwokatury Prezesowi Słowackiej Izby Adwokackiej, dr. Tomaszowi Borecovi, a także innym osobom z tamtejszego samorządu, od wielu lat niezwykle przychylnym polskim koleżankom i kolegom.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry