NRA stroną Porozumienia dot. tłumaczenia wyroków ETPCz


Adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, podpisali w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej Porozumienie dotyczące tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wydarzenie miało miejsce w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 27 marca w Warszawie. 

Stronami zainicjowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara Porozumienia są: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych i kancelarie prawne. Merytorycznie nad tłumaczeniami czuwać będą Poznańskie Centrum Praw Człowieka przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie. 

Porozumienie podpisali też m.in. dr Adam Bodnar, RPO i r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes KIRP. 

Dr Adam Bodnar zwrócił uwagę, że Porozumienie doszło do skutku w roku jubileuszu 25-lecia związania się przez Polskę Europejską Konwencją Praw Człowieka.  Podkreślał, że inicjatywa ma na celu upowszechnienie wyroków ETPCz wśród obywateli, nie tylko tych wydanych w sprawach polskich, ale również wyroków dotyczących innych państw, które dotychczas nie były tłumaczone na język polski. 

Adw. Jacek Trela, prezes NRA stwierdził, że upowszechnianie wyroków ETPCz to obowiązek środowisk prawniczych. Zwrócił też uwagę, że wyroki te są istotne nie tylko ze względu na podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, ale także dla sędziów, którzy coraz częściej korzystają z orzeczeń. 

Do końca kwietnia ma powstać lista orzeczeń ETPCz do tłumaczenia, a do końca maja br. zostaną one rozdzielone między strony Porozumienia.  

Adwokaturę w Radzie Programowej Porozumienia reprezentują adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca tej Komisji. Na uroczystości podpisania obecne były też m.in. adw. Sylwia Gregorczyk-Abram i adw. Dominika Stępińska-Duch z kancelarii, które podjęły się współpracy. 

Wykład nt. niezależności sądownictwa w świetle standardów orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wygłosił prof. Marek Safjan. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry